Danh sách giáo viên coi thi các lớp chính qui tuần 16 (16/01-19/01/2019)

Lưu ý: Giờ coi thi các lớp chính qui: buổi sáng ca 1 bắt đầu 7H00, buổi chiều ca 4 bắt đầu lúc 13H30. Do đó giáo viên coi thi có mặt trước 10 phút tại Phòng khảo thí để đảm bảo thời gian coi thi.

Giáo viên xem danh sách tại đây.