Tổng hợp danh sách phòng thi các lớp CĐ liên thông 4 tuần 16 (ngày 19/01/2019)

Lưu ý: Sinh viên dự thi các học phần đi đúng giờ qui định.

Sinh viên xem danh sách thi Giải phẩu X Quang C4S tại đây.

Sinh viên xem danh sách thi Bệnh học 2 C4S tại đây.

Sinh viên xem danh sách thi Hóa sinh cơ sở D4S, H4S, S4S tại đây.

Sinh viên xem danh sách thi Dinh dưỡng tiết chế D4S tại đây.

Sinh viên xem danh sách thi Dược liệu S4S tại đây.

Sinh viên xem danh sách thi Giải phẩu sinh lý chuyên ngành H4S tại đây.