Lịch chi tiết các lớp chính quy-Học kỳ II-2018-2019

Lớp YS Y học cổ truyền tạm thời theo lịch của Khoa Y học Cổ truyền trong tuần này (tuần 22). Phòng ĐT sẽ đưa lịch chi tiết toàn học kỳ vào lịch này từ tuần 23.

Lớp Cao đẳng Dược gồm các em đã học lớp S14 nay được ký hiệu là S5E và xem lịch học trong lịch chi tiết này, hiện nay đã phân đến tuần 27, sẽ phân lịch chi tiết đầy đủ cho cả học kỳ vào cuối tuần sau.

Các lớp học phần có thể bao gồm các lớp sinh hoạt khác nhau, ví dụ lớp học phần N8Y21 sẽ dành cho các lớp Nha 08 và Y sĩ 21.

Chiều thứ Sáu tuần này (tuần 22) các lớp đang học ở trường (không kể các lớp đang đi TTTN) và GVCN lưu ý họp Sinh hoạt lớp đầu học kỳ. Phòng Đào tạo sẽ gởi bảng điểm học kỳ I cho sinh viên trong buổi Sinh hoạt lớp này.

Xem lịch chi tiết học kỳ II tại đây

Về lịch thi của sinh viên CĐ liên thông khóa 4 và sinh viên chính qui năm 3 thi lại.

Tuần này lịch thi (ngày 23/02/2019) các lớp CĐ liên thông khóa 4 và sinh viên năm III thi lại sẽ hủy thi. Lịch thi được dời vào thứ 7 tuần sau (2/03/2019) đối với sinh viên liên thông. Riêng sinh viên năm III chính qui sẽ thi lại khi nào có lịch và danh sách cụ thể.

 

 

 

Danh sách và thời gian chính thức dự thi lại lần 2 chính qui (14/02-15/02/2019)

Sinh viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: * Phòng Khảo thí đề nghị sinh viên xem rõ thời gian thi và học phần dự thi của mình để khỏi bị nhầm lần thời gian thi của các học phần khác

  • Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp tại Phòng Khảo thí để được giải thích.