Thay đổi lịch thi lại-HK I-2018-2019

Lịch thi lại được bắt đầu vào thứ Năm 14 tháng 02 năm 2019. Giờ thi, danh sách các môn cụ thể sẽ thông báo sau. Sinh viên có đề nghị phúc khảo hoặc thắc mắc, liên hệ với Phòng Khảo thí vào thứ Hai, thứ Ba ngày 11, 12 tháng 02.