Về lịch thi của sinh viên CĐ liên thông khóa 4 và sinh viên chính qui năm 3 thi lại.

Tuần này lịch thi (ngày 23/02/2019) các lớp CĐ liên thông khóa 4 và sinh viên năm III thi lại sẽ hủy thi. Lịch thi được dời vào thứ 7 tuần sau (2/03/2019) đối với sinh viên liên thông. Riêng sinh viên năm III chính qui sẽ thi lại khi nào có lịch và danh sách cụ thể.