Danh sách sinh viên CĐ liên thông khóa 4 dự thi tuần 22 (2/03/2019)

Dược lý chuyên ngành (H4S) xem tại đây.

Dược lý đại cương (C4S, D4S) xem tại đây.

Hóa lý dược (S4S) xem tại đây.

Quản lý chất thải- Kiểm soát nhiễm khuẩn (H4S, D4S) xem tại đây.

Vi sinh ký sinh (C4S, S4S) xem tại đây.