Danh sách sinh viên năm 3 (D11,C4,H4,S4,X10) dự thi lại các tín chỉ còn nợ vào ngày (25-26/04/2019)

Sinh viên xem danh sách tại đây.

Mọi thắc mắc của sinh viên liên hệ trực tiếp khoa liên quan để được giải đáp.