Kết quả học tập toàn khóa Cao đẳng năm 3

Sinh viên xem số Tín chỉ đã đăng ký để hoàn thành học phí. Sinh viên nào thắc mắc kết quả học tập thì lên trực tiếp Phòng Đào tạo để được giải đáp, hạn cuối đến hết 11h30 thứ Sáu (10.05.2019). Lưu ý: Sinh viên hoàn thành chương trình học là 94 tín chỉ (Tín chỉ của 2 môn Thể dục và Quân sự không được tính trong phần điểm tích lũy học tập) và phải hoàn thành các khoản nộp.

Danh sách xem chi tiết tại đây.