Lớp học phần bổ sung môn AV2 cho sinh viên CĐ năm cuối

Sinh viên cao đẳng năm cuối còn nợ học phần AV2 tập trung tại Giảng đường D21 vào sáng thứ Tư tuần sau, 29 tháng 5 để đăng ký và bắt đầu học luôn. Lớp học phần này có lịch học là các buổi sáng trong tuần trừ thứ 7, CN.