Danh sách dự thi các học phần trên máy bổ sung lớp: S3S1,S3S2, S3T1, S3T2,D3S, D4S, S4S ngày 13/07/2019

Do một số vấn đề nên lịch thi các học phần trên máy ngày 29/6/2019 chưa thi được. Nay Phòng khảo thí thông báo lịch thi bổ sung vào ngày (13/07/2019) các học phần như sau:

+ Quản trị kinh doanh dược lớp S3S1,S3S2 thi vào lúc 7H15, Sau khi thi học học tại giảng đường. Xem danh sách tại đây.

+ Quản trị kinh doanh dược S3T1,S3T2 học bình thường. Thi vào lúc 10H00. Xem danh sách tại đây.

+ Ngoại 2 lớp D3S, D3T thi vào lúc 13H30, Sau thi học tại giảng đường. Xem danh sách tại đây.

+ Nội 2 (D4S), Bào chế (S4S), Ngoại 1( D4S), Dược lý 1 (S4S) học bình thường. Thi vào lúc 15H00:

+ Nội 2, Xem danh sách tại đây.

+ Bào chế, Xem danh sách tại đây.

+ Ngoại 1, Xem danh sách tại đây.

+ Dược lý 1, Xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Đề nghị sinh viên đi học đúng giờ và dự thi đúng theo thời gian đã phân như trên. Mọi sai sót của sinh viên không được giải quyết.