Danh sách giáo viên coi thi Cao đẳng liên thông ngày 27-28/07/2019

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Giáo viên coi thi lưu ý: Thời gian coi thi Cao đẳng liên thông buổi sáng ca 1 bắt đầu lúc 7H15, buổi chiều bắt đầu lúc 13H30. Giáo viên coi thi phải có mặt tại Phòng Khảo thí trước 10 phút để nhận bài thi.