Danh sách sinh viên chính qui dự thi các học phần tuần 46 từ ngày 12/08-23/08/2019

Các học phần thi ngày thứ 2 (12/08/201):

Các học phần thi ngày thứ 3 (13/08/2019):

Các học phần thi ngày thứ 4 (14/08/2019):

Các học phần  thi ngày thứ 5 (15/08/2019):

Các học phần thi ngày thứ 6 (16/08/2019)

Các học phần thi ngày thứ 7 (17/08/2019):

Các học phần thi thứ 2 (19/08/2019)

  • XBBH lớp YTC (PM), Xem danh sách tại đây. Chờ cập nhật….

Các học phần thi thứ 4 (21/08/2019)

  • NoiYHCT lớp YTC (PM), Xem danh sách tại đây. Chờ cập nhật….

Các học phần thi thứ 6 (23/08/2019)

  • CC lớp YTC (PM), Xem danh sách tại đây. Chờ cập nhật….

Thông báo về việc tổng hợp giờ KH 2018-2019 và đăng ký mới nhiệm vụ KH 2019-2020

Kính gửi các thầy, cô cùng toàn thể CBVC nhà trường!

  • Phòng sẽ gửi thông báo và các mẫu đính kèm qua email các Trưởng, Phó Khoa/Phòng/BM. Các thầy cô vui lòng phổ biến lại cho toàn thể thành viên được biết.
  • Trân trọng!