Danh sách giáo viên coi thi CĐ liên thông tuần 47 ngày 24/08/2019

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Giáo viên lưu ý: Các lớp liên thông dự thi ca 1 buổi sáng lúc 7H15, buổi chiều lú 13H30 do đó giáo viên có mặt tại Phòng Khảo thí trước 10 phút để nhận đề thi.