Danh sách sinh viên CĐ liên thông dự thi tuần 2 năm học 2019-2020 (28-09-2019)