Lịch chi tiết (dự kiến) học kỳ I-2019-2020 các lớp chính quy

Phòng Đào tạo sẽ nhận phản hồi cho đến thứ 4 tuần sau, 2/10. Trước mắt các giảng đường lý thuyết sẽ phân tạm, sau khi phòng HC rà soát lại trang thiết bị, Phòng Đào tạo sẽ phân lại giảng đường lý thuyết. Đối với các buổi thực hành tại Trường, các Khoa Bộ môn hướng dẫn cho Sinh viên cụ thể theo buổi học.

Xem lịch chi tiết dự kiến tại đây

Lịch tổng quát năm học 2019-2020 xem tại đây