Lễ Tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng và Trung cấp – Đợt tháng 12 năm 2019 vào sáng 21/12/2019

Lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức vào buổi sáng thứ Bảy, 21/12/2019 tại Nhà Đa năng.

Để chuẩn bị cho buổi lễ sinh viên tập trung đúng vào lúc 7h00 sáng cùng ngày tại Giảng đường để làm thủ tục ký nhận bằng (đem theo thẻ Sinh viên hoặc CMND) (nếu không ký nhận bằng sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp tại buổi lễ):

  • Lớp S3S1: tại C1.1;
  • Lớp S3S2: tại C1.2;
  • Lớp S3T1: tại C1.3
  • Lớp S3T2: tại C2.1;
  • Lớp C3S: tại C2.2;
  • Lớp D3S, D3T: tại C2.3;
  • Lớp H3S, X3S: tại C3.1;
  • Các lớp Cao đẳng và Trung cấp chính quy: tại C3.2.

Sau đó, vào lúc 8h00 sinh viên sẽ tập trung tại Nhà Đa năng để làm lễ tốt nghiệp (nếu không ký nhận bằng sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp tại buổi lễ).

Lưu ý SV phải hoàn thành việc nộp học phí để được nhận bằng chính thức.