Dời lịch học sau Tết

Do tình hình diễn biến dịch viêm đường hô hấp do Corona virus chủng mới còn diễn biến phức tạp Nhà trường thông báo cho sinh viên dời lịch học lại sau Tết thêm 1 tuần, tức là sinh viên đi học lại vào ngày thứ hai, 10/2 thay vì 3/2 như lịch cũ. Sinh viên cần thường xuyên theo dõi  website Nhà Trường để cập nhật thông tin.

Riêng CB, GV làm việc theo lịch bình thường.