Dự kiến Lịch học các lớp chính quy sau đợt nghỉ Tết (tháng Hai năm 2020)

Trong khi chờ chỉ đạo chung của các cấp và quyết định chính thức của Nhà trường về việc sinh viên đi học trở lại vào tuần sau, bắt đầu vào thứ Hai, ngày 17-02, Phòng Đào tạo có điều chỉnh lịch học và thông báo để sinh viên và giáo viên có thể chuẩn bị trước, trong trường hợp sinh viên đi học lại.

Quyết định chính thức sẽ được thông báo vào chiều thứ Sáu, 14-02, sinh viên và giảng viên lưu ý theo dõi.