Danh sách giáo viên coi thi kết thúc Kỳ I- 2020 (18/5-22/5/2020)

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Buổi sáng ca 1 lúc 7 giờ 00. Buổi chiều ca 4 lúc 13 giờ 30