Danh sách sinh viên dự thi học phần Hóa học và Khoa học cơ bản ngày 26/5/2020

  • Hóa học, xem danh sách dự thi tại đây.
  • Khoa học cơ bản, xem danh sách dự thi tại đây.
  • Các em chưa thi Giải phẩu 1 (do sự cố phòng máy) thì dự thi vào sáng thứ 5 lúc 7H00 (28/5/2020)

Lưu ý: Do tuần sau đã có lịch học lại, nên một số sinh viên trùng lịch thi các học phần trên. Nên các em thực hiện việc thi xong và sau đó vào học sau.