Hướng dẫn TTTN cho Sinh viên các lớp S5ABCDE

Sinh viên các lớp S5A, S5B, S5C, S5D, S5E tập trung vào lúc 8h00 ngày thứ Hai (22/6/2020) để được Khoa Dược hướng dẫn đi Thực tế tốt nghiệp, cụ thể:

S5A, S5B: Tại GD C41;

S5C, S5D: Tại GD C42;

S5E: Tại GD C43.