Nghỉ các lớp học chiều thứ Sáu 10-07-2020

Do giáo viên toàn trường họp đột xuất, các lớp học tại Trường chiều thứ Sáu 10-07 được nghỉ. Các buổi học lý thuyết trong buổi chiều này được bù vào sáng thứ Sáu, 31-07.