Về lịch học tuần này 27/07

Từ ngày mai 29 tháng 07, sinh viên chính quy tiếp tục học lý thuyết tại Trường, lưu ý thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19 mà các cơ quan chức năng đã hướng dẫn. Giảng viên có trách nhiệm nhắc nhở sinh viên, điểm danh theo dõi sát.

Đối với các buổi học lâm sàng tại Bệnh viện, sinh viên nghỉ học cho đến khi có thông báo sau.

Đối với các lớp đang đi thực tế tốt nghiệp, sinh viên cần tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ sở y tế.

Sinh viên liên thông nghỉ học tuần này.