Về lịch học từ tuần 31-08-2020

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, Nhà trường có kế hoạch dạy-học từ ngày 31-08-2020 như sau:

  1. Đối với các lớp chính quy năm 1, năm 2: Sinh viên học tại trường theo lịch cũ. Chưa đi lâm sàng lại. Xem lịch tại đây
  2. Các lớp chính quy năm 3: Các Khoa Bộ môn tiến hành đánh giá kỳ tốt nghiệp cho sinh viên. Riêng các lớp Dược sẽ đi bù cho đủ thời gian tại Bệnh viện Trường.  Lớp Hộ sinh sẽ có kế hoạch thực tế sau.
  3. Các lớp liên thông khóa 4: Các Khoa-Bộ môn sẽ chủ động sắp xếp để thực hiện giảng dạy các môn học đang còn thiếu buổi dạy cũng như việc thi kết thúc và tổng kết điểm các môn học, sớm nhất là cuối tháng 9 sẽ hoàn thành chương trình.
  4. Các lớp liên thông khóa 5: Tạm thời nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Tất cả sinh viên hiện đang ở Đà Nẵng đều được nghỉ học trong tuần này, cho đến khi có thông báo mới. Trường hợp có tiết học, Khoa-Bộ môn có trách nhiệm hướng dẫn các sinh viên này học theo hình thức phù hợp. 

Lịch học các lớp chính quy Học kỳ II- Năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo sẽ nhận phản hồi cho đến thứ 4 tuần sau, 17/6. Đối với các buổi thực hành tại Trường, các Khoa Bộ môn hướng dẫn cho Sinh viên cụ thể theo buổi học. Sau đó, Phòng Đào tạo sẽ gởi lịch chính thức.

Lịch học học kỳ II năm học 2019-2020 Xem tại đây.

Danh sách giáo viên coi thi kết thúc HP sinh viên Lào (18-21/8/2020)

Danh sách coi thi, xem tại đây.

Lưu ý: Giáo viên đi coi thi đúng ca thi của mình, mọi sự thay đổi của giáo viên thì giáo viên trong các khoa tự thay đổi nhau.

Thời gian ca thi: buổi sáng bắt đầu thi lúc 7H30, buổi chiều bắt đầu thi lúc 14H00. Do đó giáo viên coi thi phải có mặt trước mỗi buổi thi là 10 phút tại Phòng Khảo thí.

Học sinh, sinh viên toàn trường được nghỉ học bốn tuần bắt đầu từ ngày thứ Hai (03/8/2020)

Học sinh, sinh viên toàn trường được nghỉ học bốn tuần bắt đầu từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 28/8/2020. 

Học sinh, sinh viên lưu ý thực hiện theo hướng dẫn tại:

 Văn bản số 207/CĐYT-TCHC ngày 02/8/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường.

Văn bản số 224/CĐYT-TCHC ngày 13/8/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường.