Học sinh, sinh viên toàn trường được nghỉ học bốn tuần bắt đầu từ ngày thứ Hai (03/8/2020)

Học sinh, sinh viên toàn trường được nghỉ học bốn tuần bắt đầu từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 28/8/2020. 

Học sinh, sinh viên lưu ý thực hiện theo hướng dẫn tại:

 Văn bản số 207/CĐYT-TCHC ngày 02/8/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường.

Văn bản số 224/CĐYT-TCHC ngày 13/8/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường.