Danh sách giáo viên coi thi kết thúc HP sinh viên Lào (18-21/8/2020)

Danh sách coi thi, xem tại đây.

Lưu ý: Giáo viên đi coi thi đúng ca thi của mình, mọi sự thay đổi của giáo viên thì giáo viên trong các khoa tự thay đổi nhau.

Thời gian ca thi: buổi sáng bắt đầu thi lúc 7H30, buổi chiều bắt đầu thi lúc 14H00. Do đó giáo viên coi thi phải có mặt trước mỗi buổi thi là 10 phút tại Phòng Khảo thí.