Về lịch học từ tuần 31-08-2020

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, Nhà trường có kế hoạch dạy-học từ ngày 31-08-2020 như sau:

  1. Đối với các lớp chính quy năm 1, năm 2: Sinh viên học tại trường theo lịch cũ. Chưa đi lâm sàng lại. Xem lịch tại đây
  2. Các lớp chính quy năm 3: Các Khoa Bộ môn tiến hành đánh giá kỳ tốt nghiệp cho sinh viên. Riêng các lớp Dược sẽ đi bù cho đủ thời gian tại Bệnh viện Trường.  Lớp Hộ sinh sẽ có kế hoạch thực tế sau.
  3. Các lớp liên thông khóa 4: Các Khoa-Bộ môn sẽ chủ động sắp xếp để thực hiện giảng dạy các môn học đang còn thiếu buổi dạy cũng như việc thi kết thúc và tổng kết điểm các môn học, sớm nhất là cuối tháng 9 sẽ hoàn thành chương trình.
  4. Các lớp liên thông khóa 5: Tạm thời nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Tất cả sinh viên hiện đang ở Đà Nẵng đều được nghỉ học trong tuần này, cho đến khi có thông báo mới. Trường hợp có tiết học, Khoa-Bộ môn có trách nhiệm hướng dẫn các sinh viên này học theo hình thức phù hợp.