Danh sách sinh viên lớp H4S và X4S dự thi các học phần: HSNC, PTAT, QLHS,SKCĐ, SLTS, TKYH (19-20/09/2020)

Sinh viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Sinh viên dự thi đi đúng thời gian và giảng đường đã phân chia. Buổi sáng bắt đầu thi lúc 7H15, buổi chiều bắt đầu thi lúc 13H30.