Danh sách sinh viên lớp S6AB dự thi HKI (2019-2020) các học phần: Dược lý 1 và Thực vật (17-18/9/2020)

Sinh viên xem danh sách tại đây.

Sinh viên lưu ý: Thời gian dự thi buổi sáng lúc 7H00, Buổi chiều lúc 13H30.