Danh sách giáo viên coi thi chính qui (17-18/9/2020)

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Giờ ca thi ca 1 buổi sáng bắt đầu lúc 7H00. Buổi chiều bắt đầu lúc 13H30.