Danh sách giáo viên coi thi liên thông lớp H4S (19-20/9/2020)

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Giáo viên coi thi Các lớp CĐ liên thông buổi sáng bắt đầu lúc 7H15. Buổi chiều bắt đầu lúc 13H30