Lịch học tuần từ ngày 02-06/11/2020 cho các lớp chính quy

Lưu ý: Các lớp chính quy năm thứ nhất mới nhập học (S8, D15, X14,C08,H08,Y23) lịch học vẫn như tuần trước, đã được tích hợp vào Lịch học bên dưới.

Chiều thứ 5 (5/11) các lớp năm thứ 2, năm thứ 3 họp lớp với GVCN tại GĐ cụ thể trong lịch học để Tổng kết HKII năm học 2019-2020.

Lịch học chi tiết cho các lớp Xem tại đây.

Lịch học tuần 3 (từ 19 – 23/10/2020) cho sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy

Lịch học cho sinh viên ngành Điều dưỡng (D15), tại giảng đường D1.2, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Hai (19/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).
 • Sáng thứ Ba (20/10): Đại cương về cấu tạo, chức năng cơ thể người (NOI).
 • Sáng thứ Tư (21/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).
 • Sáng thứ Năm (22/10): Đại cương về cấu tạo, chức năng cơ thể người (NOI).
 • Sáng thứ Sáu (23/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).

Lịch học cho sinh viên ngành Dược (S08), tại giảng đường D1.3, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Hai (19/10): Hoá học (KHCB).
 • Sáng thứ Ba (20/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD).
 • Sáng thứ Tư (21/10): Hoá học (KHCB).
 • Sáng thứ Năm (22/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD).
 • Sáng thứ Sáu (23/10): Giải phẫu (NGOAI).

Lịch học cho sinh viên các ngành Xét nghiệm (X14), Chẩn đoán hình ảnh (C08), Hộ sinh (H08), Y sĩ (Y23), tại giảng đường D1.1, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Hai (19/10): Giải phẫu (NGOAI).
 • Sáng thứ Ba (20/10): Tin học (KHCB).
 • Sáng thứ Tư (21/10): Giải phẫu (NGOAI).
 • Sáng thứ Năm (22/10): Tin học (KHCB).
 • Sáng thứ Sáu (23/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD)

Thông báo về việc hoãn thi kết thúc học phần học kỳ 2 ngày 12/10/2020

Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp nhằm đảm bảo an toàn cho Sinh viên. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam thông báo đến các em sinh viên như sau:

Tạm hoãn lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020 trong ngày 12/10/2020. Lịch thi vào các ngày khác vẫn diễn ra bình thường. Lịch thi ngày 12/10/2020 sẽ tổ chức lại và có thông báo sau.