Lịch học tuần từ 26 – 30/10/2020 cho sinh viên hệ chính quy

Lịch học cho sinh viên ngành Điều dưỡng (D15), tại giảng đường D1.2, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Hai (26/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).
 • Sáng thứ Ba (27/10): Đại cương về cấu tạo, chức năng cơ thể người (NOI).
 • Sáng thứ Tư (28/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).
 • Sáng thứ Năm (29/10): Đại cương về cấu tạo, chức năng cơ thể người (NOI).
 • Sáng thứ Sáu (30/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).

Lịch học cho sinh viên ngành Dược (S08), tại giảng đường D1.3, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Hai (26/10): Hoá học (KHCB).
 • Sáng thứ Ba (27/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD).
 • Sáng thứ Tư (28/10): Hoá học (KHCB).
 • Sáng thứ Năm (29/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD).
 • Sáng thứ Sáu (30/10): Giải phẫu (NGOAI).

Lịch học cho sinh viên các ngành Xét nghiệm (X14), Chẩn đoán hình ảnh (C08), Hộ sinh (H08), Y sĩ (Y23), tại giảng đường D1.1, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Hai (26/10): Giải phẫu (NGOAI).
 • Sáng thứ Ba (27/10): Tin học (KHCB).
 • Sáng thứ Tư (28/10): Giải phẫu (NGOAI).
 • Sáng thứ Năm (29/10): Tin học (KHCB).
 • Sáng thứ Sáu (30/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD)

Các lớp năm 2, năm 3 nghỉ học tuần này, chuẩn bị tổng kết kết quả học kỳ và tốt nghiêp,

Danh sách sinh viên dự thi lại Học kỳ 1 -2019-2020 (từ ngày 19-23/10/2020)

Sinh viên xem danh sách dự thi tại đây.

sinh vên lưu ý: Những bạn sinh viên nào chưa thi lần 1 học kỳ 1 (2019-2020) vì lý do ( dịch bệnh, bão, lũ, cá nhân…..) thì làm đơn xin thi lại nộp trực tiếp về khoa quản lý các học phần giảng dạy. Các khoa bộ môn lập danh sách gởi về Phòng khảo thí để tổ chức cho các em dự thi theo đúng kế hoạch.

Lịch học tuần 3 (từ 19 – 23/10/2020) cho sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy

Lịch học cho sinh viên ngành Điều dưỡng (D15), tại giảng đường D1.2, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Hai (19/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).
 • Sáng thứ Ba (20/10): Đại cương về cấu tạo, chức năng cơ thể người (NOI).
 • Sáng thứ Tư (21/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).
 • Sáng thứ Năm (22/10): Đại cương về cấu tạo, chức năng cơ thể người (NOI).
 • Sáng thứ Sáu (23/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).

Lịch học cho sinh viên ngành Dược (S08), tại giảng đường D1.3, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Hai (19/10): Hoá học (KHCB).
 • Sáng thứ Ba (20/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD).
 • Sáng thứ Tư (21/10): Hoá học (KHCB).
 • Sáng thứ Năm (22/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD).
 • Sáng thứ Sáu (23/10): Giải phẫu (NGOAI).

Lịch học cho sinh viên các ngành Xét nghiệm (X14), Chẩn đoán hình ảnh (C08), Hộ sinh (H08), Y sĩ (Y23), tại giảng đường D1.1, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Hai (19/10): Giải phẫu (NGOAI).
 • Sáng thứ Ba (20/10): Tin học (KHCB).
 • Sáng thứ Tư (21/10): Giải phẫu (NGOAI).
 • Sáng thứ Năm (22/10): Tin học (KHCB).
 • Sáng thứ Sáu (23/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD)

Thông báo về việc hoãn thi kết thúc học phần học kỳ 2 ngày 12/10/2020

Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp nhằm đảm bảo an toàn cho Sinh viên. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam thông báo đến các em sinh viên như sau:

Tạm hoãn lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020 trong ngày 12/10/2020. Lịch thi vào các ngày khác vẫn diễn ra bình thường. Lịch thi ngày 12/10/2020 sẽ tổ chức lại và có thông báo sau.

 

Lịch học tuần 2 (từ 12 – 16/10/2020) cho sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy

Lịch học cho sinh viên ngành Điều dưỡng, tại giảng đường D1.2, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Ba (13/10): Đại cương về cấu tạo, chức năng cơ thể người (NOI).
 • Sáng thứ Tư (14/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).
 • Sáng thứ Năm (15/10): Đại cương về cấu tạo, chức năng cơ thể người (NOI).
 • Sáng thứ Sáu (16/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).

Lịch học cho sinh viên ngành Dược, tại giảng đường D1.3, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Ba (13/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD).
 • Sáng thứ Tư (14/10): Hoá học (KHCB).
 • Sáng thứ Năm (15/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD).
 • Sáng thứ Sáu (16/10): Giải phẫu (NGOAI).

Lịch học cho sinh viên các ngành Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Hộ sinh, Y sĩ, tại giảng đường D1.1, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Ba (13/10): Tin học (KHCB).
 • Sáng thứ Tư (14/10): Giải phẫu (NGOAI).
 • Sáng thứ Năm (15/10): Tin học (KHCB).
 • Sáng thứ Sáu (16/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD).

Danh sách sinh viên chính quy dự thi kết thúc học phần HKII từ (12-16/10/2020)

1/ Thời gian dự thi các học phần, xem tại đây.

2/ Danh sách phòng thi chi tiết vào các ngày sinh viên xem ở dưới:

 • Danh sách phòng thi ngày 12/10/2020, xem tại đây.
 • Danh sách phòng thi ngày 13/10/2020, xem tại đây.
 • Danh sách phòng thi ngày 14/10/2020, xem tại đây.
 • Danh sách phòng thi ngày 15/10/2020, xem tại đây.
 • Danh sách phòng thi ngày 16/10/2020, xem tại đây.