Danh sách giáo viên coi thi các lớp Chính qui HKII 2019-2020 (5- 9/10/2020)

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Giáo viên coi thi buổi sáng ca 1 bắt đầu lúc 7H00, buổi chiều ca 4 bắt đầu thi lúc 13 H30.