Lịch học tuần 1 (ngày 5 – 9/10/2020) cho sinh viên năm thứ nhất mới nhập học

Sáng thứ Hai (5/10/2020), 8h00, tất cả sinh viên tập trung tại giảng đường D1.2 để Nhà trường gặp mặt, phổ biến quy chế.

Lịch học cho sinh viên ngành Điều dưỡng, tại giảng đường D1.2, học vào các buổi chiều, cụ thể:

 • Chiều thứ Ba (6/10): Đại cương về cấu tạo, chức năng cơ thể người (NOI).
 • Chiều thứ Tư (7/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).
 • Chiều thứ Năm (8/10): Đại cương về cấu tạo, chức năng cơ thể người (NOI).
 • Chiều thứ Sáu (9/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).

Lịch học cho sinh viên các ngành Dược, tại giảng đường D1.3, học vào các buổi chiều, cụ thể:

 • Chiều thứ Ba (6/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD).
 • Chiều thứ Tư (7/10): Giải phẫu (NGOAI).
 • Chiều thứ Năm (8/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD).
 • Chiều thứ Sáu (9/10): Giải phẫu (NGOAI).

Lịch học cho sinh viên các ngành Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Hộ sinh, Y sĩ, tại giảng đường D1.1, học vào các buổi chiều, cụ thể:

 • Chiều thứ Ba (6/10): Giải phẫu (NGOAI).
 • Chiều thứ Tư (7/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD).
 • Chiều thứ Năm (8/10): Giải phẫu (NGOAI).
 • Chiều thứ Sáu (9/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD).