Danh sách giáo viên coi thi các lớp CĐ liên thông: D4S, S4S, C4S (10-11/10/2020)

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Giáo viên lưu ý: Thời gian coi thi các lớp CĐ liên thông buổi sáng bắt đầu (7H15), buổi chiều (13H30).