Lịch học tuần 2 (từ 12 – 16/10/2020) cho sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy

Lịch học cho sinh viên ngành Điều dưỡng, tại giảng đường D1.2, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Ba (13/10): Đại cương về cấu tạo, chức năng cơ thể người (NOI).
 • Sáng thứ Tư (14/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).
 • Sáng thứ Năm (15/10): Đại cương về cấu tạo, chức năng cơ thể người (NOI).
 • Sáng thứ Sáu (16/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).

Lịch học cho sinh viên ngành Dược, tại giảng đường D1.3, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Ba (13/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD).
 • Sáng thứ Tư (14/10): Hoá học (KHCB).
 • Sáng thứ Năm (15/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD).
 • Sáng thứ Sáu (16/10): Giải phẫu (NGOAI).

Lịch học cho sinh viên các ngành Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Hộ sinh, Y sĩ, tại giảng đường D1.1, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Ba (13/10): Tin học (KHCB).
 • Sáng thứ Tư (14/10): Giải phẫu (NGOAI).
 • Sáng thứ Năm (15/10): Tin học (KHCB).
 • Sáng thứ Sáu (16/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD).