Lịch học tuần 3 (từ 19 – 23/10/2020) cho sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy

Lịch học cho sinh viên ngành Điều dưỡng (D15), tại giảng đường D1.2, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Hai (19/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).
 • Sáng thứ Ba (20/10): Đại cương về cấu tạo, chức năng cơ thể người (NOI).
 • Sáng thứ Tư (21/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).
 • Sáng thứ Năm (22/10): Đại cương về cấu tạo, chức năng cơ thể người (NOI).
 • Sáng thứ Sáu (23/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).

Lịch học cho sinh viên ngành Dược (S08), tại giảng đường D1.3, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Hai (19/10): Hoá học (KHCB).
 • Sáng thứ Ba (20/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD).
 • Sáng thứ Tư (21/10): Hoá học (KHCB).
 • Sáng thứ Năm (22/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD).
 • Sáng thứ Sáu (23/10): Giải phẫu (NGOAI).

Lịch học cho sinh viên các ngành Xét nghiệm (X14), Chẩn đoán hình ảnh (C08), Hộ sinh (H08), Y sĩ (Y23), tại giảng đường D1.1, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Hai (19/10): Giải phẫu (NGOAI).
 • Sáng thứ Ba (20/10): Tin học (KHCB).
 • Sáng thứ Tư (21/10): Giải phẫu (NGOAI).
 • Sáng thứ Năm (22/10): Tin học (KHCB).
 • Sáng thứ Sáu (23/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD)