Lịch học tuần từ ngày 02-06/11/2020 cho các lớp chính quy

Lưu ý: Các lớp chính quy năm thứ nhất mới nhập học (S8, D15, X14,C08,H08,Y23) lịch học vẫn như tuần trước, đã được tích hợp vào Lịch học bên dưới.

Chiều thứ 5 (5/11) các lớp năm thứ 2, năm thứ 3 họp lớp với GVCN tại GĐ cụ thể trong lịch học để Tổng kết HKII năm học 2019-2020.

Lịch học chi tiết cho các lớp Xem tại đây.