Lịch học các lớp liên thông khóa 5 (10/2020 đến 02/2021) – Cập nhật

Cập nhật lịch học các lớp liên thông (Lịch học ngày 14,15/11/2020 được bù vào ngày 27,28/02/2021)

Lịch học cụ thể Xem tại đây.