Sinh viên toàn trường nghỉ học ngày thứ Bảy-CN (14-15/11/2020)

Do tình hình bão lũ, sinh viên toàn trường nghỉ học vào thứ Bảy, Chủ nhật (ngày 14 và 15/11/2020).