Kết quả học tập toàn khoá để xét TN liên thông khoá 4 2018-2020 và chính quy 2017-2020

Sinh viên xem kết quả học tập, nếu có phản hồi xin liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo, chậm nhất là 16 h chiều thứ Năm 3 tháng 12 năm 2020.

Lưu ý: SV nộp hai ảnh 3×4 phía sau ghi mã SV, Họ tên cho Lớp trưởng, chậm nhất là vào chiều thứ Hai ngày 7 tháng 2 năm 2020 và hoàn thành học phí theo thông báo của Phòng Tài vụ.

Các lớp liên thông khoá 4, xem tại đây

Các lớp chính quy, xem tại đây

Thông báo về việc tập huấn thi trắc nghiệm trên máy cho các lớp CĐ liên thông 5

Nhằm đảm bảo cho kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2020-2021 đạt kết quả. Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng lập kế hoạch tập huấn thi trắc nghiệm trên máy tính cho SV liên thông  khóa mới (nhập học năm 2020) cụ thể như sau:

  • Thời gian: Ngày 05/12/2020.
  • Mỗi lớp 120 phút: 60 phút hướng dẫn 60 phút thi thử.
  • Địa điểm: Phòng Máy tính tầng 4 khu Trung tâm Học liệu.
STT Lớp Thứ Buổi Ngày Thời gian Địa điểm Ghi chú
1 C5S 7 Sáng 05/12/2020 7H30 PM tầng 4 TTHL
2 S5S 7 Sáng 05/12/2020 9H00 PM tầng 4 TTHL
3 D5S 7 Sáng 05/12/2020 9H00 PM tầng 4 TTHL
4 X5S 7 Sáng 05/12/2020 9H00 PM tầng 4 TTHL
5 H5S 7 Sáng 05/12/2020 9H00 PM tầng 4 TTHL