Kết quả học tập toàn khoá để xét TN liên thông khoá 4 2018-2020 và chính quy 2017-2020

Sinh viên xem kết quả học tập, nếu có phản hồi xin liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo, chậm nhất là 16 h chiều thứ Năm 3 tháng 12 năm 2020.

Lưu ý: SV nộp hai ảnh 3×4 phía sau ghi mã SV, Họ tên cho Lớp trưởng, chậm nhất là vào chiều thứ Hai ngày 7 tháng 2 năm 2020 và hoàn thành học phí theo thông báo của Phòng Tài vụ.

Các lớp liên thông khoá 4, xem tại đây

Các lớp chính quy, xem tại đây