Thông báo về việc tập huấn thi trắc nghiệm trên máy cho các lớp CĐ liên thông 5

Nhằm đảm bảo cho kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2020-2021 đạt kết quả. Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng lập kế hoạch tập huấn thi trắc nghiệm trên máy tính cho SV liên thông  khóa mới (nhập học năm 2020) cụ thể như sau:

  • Thời gian: Ngày 05/12/2020.
  • Mỗi lớp 120 phút: 60 phút hướng dẫn 60 phút thi thử.
  • Địa điểm: Phòng Máy tính tầng 4 khu Trung tâm Học liệu.
STT Lớp Thứ Buổi Ngày Thời gian Địa điểm Ghi chú
1 C5S 7 Sáng 05/12/2020 7H30 PM tầng 4 TTHL
2 S5S 7 Sáng 05/12/2020 9H00 PM tầng 4 TTHL
3 D5S 7 Sáng 05/12/2020 9H00 PM tầng 4 TTHL
4 X5S 7 Sáng 05/12/2020 9H00 PM tầng 4 TTHL
5 H5S 7 Sáng 05/12/2020 9H00 PM tầng 4 TTHL