Lịch thi và danh sách phòng thi các lớp cao đẳng Liên thông 5 (19/12-27/12/2020)

  • Sinh viên xem lịch thi tổng quát tại đây.
  • Danh sách dự thi các học phần ngày 19/12/2010, xem tại đây.
  • Danh sách dự thi các học phần ngày 20/12/2010, xem tại đây.
  • Danh sách dự thi các học phần ngày 26/12/2010, xem tại đây.
  • Danh sách dự thi các học phần ngày 27/12/2010, xem tại đây.

Lưu ý: Sinh viên dự thi đi đúng giờ và giảng đường đã được phân chia. Mọi thắc mắc của Sinh viên xin liên hệ phòng Khảo thí để được giải đáp.