Lễ Tốt nghiệp cho sinh viên chính quy và liên thông – Đợt tháng 12 năm 2020

Lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức vào lúc 13h30 ngày thứ Hai, 28/12/2020 tại Nhà Đa năng trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

Để chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp sinh viên tập trung vào buổi sáng ngày thứ Hai 28/12/2020 để làm thủ tục ký nhận bằng (đem theo thẻ Sinh viên hoặc CMND), cụ thể như sau:

Chính quy:

  •  Lớp H05, C05, X11, Y21: lúc 8h00 ngày 28/12 tại GD C1.1;
  •  Lớp D12A, D12B: lúc 8h00 ngày 28/12 tại GD C1.2;
  •  Lớp S5A, S5B: lúc 8h00 ngày 28/12 tại GD C1.3;
  •  Lớp S5C, S5D: lúc 8h00 ngày 28/12 tại GD C2.1.
  • Lớp S5E: lúc 8h00 ngày 28/12 tại GĐ C2.2

Liên thông:

  •  Lớp H4S: lúc 9h30 ngày 28/12 tại GD C1.1;
  •  Lớp S4S: lúc 9h30 ngày 28/12 tại GD C1.2;
  •  Lớp D4S,X4S: lúc 9h30 ngày 28/12 tại GD C1.3;
  •  Lớp C4S: lúc 9h30 ngày 28/12 tại GD C2.1.

Lưu ý: SV phải hoàn thành việc nộp học phí để được nhận bằng tốt nghiệp. Sinh viên nào không làm thủ tục ký nhận bằng vào buổi sáng thì sẽ không được nhận bằng vào buổi Lễ chính thức.

Nhà trường sẽ xét TN đợt 2 trong tuần sau, các sinh viên tốt nghiệp trong đợt 2 sẽ làm thủ tục ký nhận lúc 9h30 cùng ngày tại Giảng đường C1.3