Thông báo cho các bạn sinh viên năm nhất về việc tập huấn thi trến máy.

Để đảm bảo cho việc thi trắc nghiệm trên máy đạt kết quả. Nay Phòng Khảo thí thông báo cho tất cả các bạn sinh viên năm nhất (Cao đẳng và trung cấp) thời gian tập huấn thi trên máy theo file đính kèm. Xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Tất cả không được vắng, các bạn đi theo thời gian đã phân chia như trong lịch để không ảnh hưởng đến kế hoạch chung.