Lịch tổng thể dự thi các học phần và hình thức thi kết thúc học kỳ I các lớp chính qui năm học 2021-2022

Phòng khảo thí thông báo đến các bạn sinh viên lịch thi tổng thể học kỳ I năm học 2020-2021.

  • Sinh viên xem lịch thi tổng thể tại đây.
  • Danh sách phòng thi chi tiết sẽ cập nhật sau…….