Lễ Tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2018-2021, tháng 9 năm 2021

Do tình hình mưa bão, theo chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường, để tạo điều kiện cho sinh viên được tham dự đông đủ, lễ tốt nghiệp cho sinh viên ngành Dược và Hộ sinh được đổi sang buổi chiều, vào lúc 15h00 ngày thứ Sáu (24/9) tại Hội trường tầng 4 Bệnh viện. Các sinh viên lưu ý tập trung trước, vào lúc 13h30 để ký nhận bằng TN và chuẩn bị lễ phục.

Kính mời các Thầy Cô khoa Dược, Sản và các khoa, phòng đến dự Lễ tốt nghiệp.

Lưu ý: Sinh viên thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19.

Kế hoạch thi và danh sách dự thi các lớp liên thông 5 (S5S-C5S-D5S-H5S-X5S)

Lưu ý:

  • Sinh viên dự thi tập trung tại trường đi thi đúng giờ đã phân chia.
  • Sinh viên dự thi Online thực hiện dự thi đúng giờ và nộp bài đúng giờ. Nếu sinh viên nào không thực hiện đúng việc nộp bài thi sẽ bị khóa và nhận điểm 0.

Lịch chi tiết các lớp chính quy tuần 1-12 (ngày 13/9 đến 04/12) HKI-Năm học 2021-2022

Nhà trường lưu ý các sinh viên, giảng viên và các bộ phận khác lưu ý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Cập nhật ngày 16/11/2021.

Lưu ý: Các em sinh viên Lào sẽ học chung với lớp cùng ngành của mình (không học môn Anh văn, Tin học).

Lịch học cụ thể, Xem tại đây.

Lịch chi tiết các lớp chính quy mới nhập học tuần 1-2 (ngày 13/9 đến 24/9)

Các sinh viên mới nhập học năm 2021 tập trung tại Khu D Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam vào lúc 8h00 ngày 13/9 (thứ Hai) để gặp giáo viên chủ nhiệm.

Lịch học, các em được xếp vào  3 lớp:

  • Lớp D16: ngành Điều dưỡng;
  • Lớp XHCK21 gồm các ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Hộ sinh;
  • Lớp S9K21: ngành Dược.

Nhà trường lưu ý các sinh viên, giảng viên và các bộ phận khác lưu ý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Ghi chú: Sinh viên đi học có thể đi bằng cổng đường Lê Lợi, đối diện cổng là Nhà Đa năng, tiếp tới là dãy giảng đường C, tiếp tới là dãy giảng đường D. Giảng đường đánh số theo quy ước, ví dụ D12 là tầng 1, phòng số 2, C23 là tầng 2 phòng số 3. Riêng học phần Tin học, sinh viên học tại PM là Phòng máy, tại tầng 4 khu Trung tâm học liệu, là dãy nhà nối với Khu Hiệu bộ (phòng Đào tạo).

Lịch học các lớp mới nhập học ngành Điều dưỡng (lớp D16):

TUẦN NGÀY THỨ BUỔI LỚP SH HP TEN HP TT BUOI NOI HOC KHOA
1 13/9 2 S D16 SH LỚP Sinh hoạt lớp – GVCN 1/6 C1.1 GVCN
1 13/9 2 C D16
1 14/9 3 S D16 AV Anh văn 1/27 D2.1 AV
1 14/9 3 C D16
1 15/9 4 S D16 TIN Tin học 1/15 PM TIN
1 15/9 4 C D16 GPSL Đại cương về cấu tạo và chức năng cơ thể người 1/24 D2.1 NGOAI
1 16/9 5 S D16 AV Anh văn 2/27 D2.1 AV
1 16/9 5 C D16 KHCB Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng 1/8 D2.1 KHCB
1 17/9 6 S D16
1 17/9 6 C D16
2 20/9 2 S D16 TIN Tin học 2/15 PM TIN
2 20/9 2 C D16 GPSL Đại cương về cấu tạo và chức năng cơ thể người 2/24 D2.1 NGOAI
2 21/9 3 S D16 AV Anh văn 3/27 D2.1 AV
2 21/9 3 C D16
2 22/9 4 S D16 TIN Tin học 3/15 PM TIN
2 22/9 4 C D16 GPSL Đại cương về cấu tạo và chức năng cơ thể người 3/24 D2.1 NGOAI
2 23/9 5 S D16 AV Anh văn 4/27 D2.1 AV
2 23/9 5 C D16 KHCB Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng 2/8 D2.1 KHCB
2 24/9 6 S D16
2 24/9 6 C D16 SH LỚP Sinh hoạt lớp – GVCN 2/6 D3.3 GVCN

Lịch học các lớp mới nhập học ngành Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm, Hộ sinh (lớp XHCK21):

TUẦN NGÀY THỨ BUỔI LỚP SH HP LOP HP TEN HP TT BUOI NOI HOC KHOA
1 13/9 2 S XHCK21 SH LỚP XHCK21 Sinh hoạt lớp – GVCN 1/6 D1.1 GVCN
1 13/9 2 C XHCK21
1 14/9 3 S XHCK21 HH XHCK21 Hóa học 1/8 D2.2 HH
1 14/9 3 C XHCK21 GP1 XHCK21 Giải phẫu 1 1/12 C2.2 NGOAI
1 15/9 4 S XHCK21 SH XHCK21 Sinh học và di truyền 1/8 C2.2 SH
1 15/9 4 C XHCK21 TIN XHCK21 Tin học 1/15 PM TIN
1 16/9 5 S XHCK21 AV XHCK21 Anh văn 1/27 C2.2 NN
1 16/9 5 C XHCK21
1 17/9 6 S XHCK21 AV XHCK21 Anh văn 2/27 C2.2 NN
1 17/9 6 C XHCK21 TIN XHCK21 Tin học 2/15 PM TIN
2 20/9 2 S XHCK21
2 20/9 2 C XHCK21
2 21/9 3 S XHCK21 HH XHCK21 Hóa học 2/8 D2.2 HH
2 21/9 3 C XHCK21 GP1 XHCK21 Giải phẫu 1 2/12 C2.2 NGOAI
2 22/9 4 S XHCK21 SH XHCK21 Sinh học và di truyền 2/8 C2.2 SH
2 22/9 4 C XHCK21 TIN XHCK21 Tin học 3/15 PM TIN
2 23/9 5 S XHCK21 AV XHCK21 Anh văn 3/27 C2.2 NN
2 23/9 5 C XHCK21
2 24/9 6 S XHCK21 AV XHCK21 Anh văn 4/27 C2.2 NN
2 24/9 6 C XHCK21 SH LỚP XHCK21 Sinh hoạt lớp – GVCN 2/6 D2.1 GVCN

Lịch học các lớp mới nhập học ngành Dược (S9K21):

TUẦN NGÀY THỨ BUỔI LỚP SH HP TEN HP TT BUOI NOI HOC KHOA
1 13/9 2 S S9K21 SH LỚP Sinh hoạt lớp – GVCN 1/6 D2.1 GVCN
1 13/9 2 C S9K21
1 14/9 3 S S9K21 TIN Tin học 1/15 PM TIN
1 14/9 3 C S9K21 SH Sinh học và di truyền 1/8 D2.2 SH
1 15/9 4 S S9K21
1 15/9 4 C S9K21 HH Hóa học 1/8 D2.2 HH
1 16/9 5 S S9K21 TIN Tin học 2/15 PM TIN
1 16/9 5 C S9K21 GP1 Giải phẫu 1 1/12 D2.2 NGOAI
1 17/9 6 S S9K21 AV Anh văn 1/27 D2.2 AV
1 17/9 6 C S9K21
2 20/9 2 S S9K21 AV Anh văn 2/27 D2.2 AV
2 20/9 2 C S9K21
2 21/9 3 S S9K21 TIN Tin học 3/15 PM TIN
2 21/9 3 C S9K21 SH Sinh học và di truyền 2/8 D2.2 SH
2 22/9 4 S S9K21
2 22/9 4 C S9K21 HH Hóa học 2/8 D2.2 HH
2 23/9 5 S S9K21 TIN Tin học 4/15 PM TIN
2 23/9 5 C S9K21 GP1 Giải phẫu 1 2/12 D2.2 NGOAI
2 24/9 6 S S9K21 AV Anh văn 3/27 D2.2 AV
2 24/9 6 C S9K21 SH LỚP Sinh hoạt lớp – GVCN 2/6 D2.1 GVCN

Sinh viên đăng ký danh sách dự thi kết thúc học phần năm học 2020-2021. Dành cho sinh viên ở vùng dịch bị cách ly theo chỉ thị 16.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được dự thi kết thúc học phần năm học 2020-2021, Phòng khảo thí thu thập thông tin sinh viên bị cách ly do dịch theo chỉ thị 16. Yêu cầu sinh viên điền đầy đủ theo tin theo mẫu, sinh viên ghi đầy đủ theo hướng dẫn trong biễu mẫu ( các học phần chưa thi lại lần 1 học kỳ I, các học phần chưa dự thi của học kỳ II).

Sinh viên đăng ký danh sách dự thi tại đây.

Sinh viên liên hệ theo số điện thoại: 0988952512 (thầy Sơn) hoặc 0915638869 (thầy Huyên) để được giải đáp.

Thông báo nhập học cho sinh viên mới, kỳ tuyển sinh 2021

Nhà trường tổ chức nhập học cho sinh viên trúng tuyển từ thứ Hai, ngày 6.9 như đã thông báo. Sinh viên thực hiện các yêu cầu như trong giấy báo.

Các sinh viên chưa nhận giấy báo, các sinh viên ở các vùng dịch có thực hiện giãn cách, phong tỏa không thể hoặc có hạn chế về đi lại, hoặc các sinh viên có thắc mắc yêu cầu khác xin liên lạc với người tư vấn hoặc Phòng Đào tạo 0235 3851 705 hoặc Phòng Công tác học sinh sinh viên 0235 3824 781 hoặc Zalo chính thức (Official Account) Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

Nhà trường hân hạnh được đón tiếp các bạn.

Trân trọng

Lịch nhập học, thi lại cho sinh viên chính quy đang học tại Trường sau kỳ nghỉ hè 9/2021

Sinh viên sẽ nhập học lại vào ngày 13.09. Các sinh viên chưa đạt tổng kết sẽ được thi lại vào tuần sau, từ ngày 6.9. Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau.

Trong quá trình đi lại, học tập, sinh hoạt các sinh viên cần tuyệt đối thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đến các thời điểm nói trên, các sinh viên ở các vùng dịch có thực hiện giãn cách, phong tỏa không thể hoặc có hạn chế về đi lại, cần liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, khoa-bộ môn để được tư vấn và hỗ trợ cách thức học tập, thi kiểm tra.

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, các sinh viên cần theo dõi thông tin từ Nhà trường, đặc biệt liên hệ chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm để kịp thời có kế hoạch thích hợp.