Lịch học các lớp Liên thông 5-từ cuối tháng 10/2021

Do tình hình dịch diễn biến phức tạp, các sinh viên đều vừa làm vừa học tại các cơ sở y tế nên lịch học khó được thực hiện như bình thường. Để thích ứng với tình hình hiện nay, Nhà trường quyết định tiếp tục thực hiện lịch học học kỳ III, chủ yếu là các môn lý thuyết và chủ yếu là học online.  Giảng viên của từng học phần, buổi học sẽ liên hệ với từng sinh viên để có hướng dẫn cụ thể.

Lịch học từ tuần sau xem tại đây