Về việc gởi bảng điểm

Phòng Đào tạo đã gởi bảng điểm cho từng sinh viên theo email mà Nhà trường đã cung cấp.

  1. Các em năm 2, 3 xem lại tin này và các em năm 1 mới nhập học xem lại tin này để biết cách sử dụng email của Nhà trường.
  2. Nếu các em không đăng nhập được thì xem hướng dẫn ở các tin trên.
  3. Nếu các em đăng nhập được nhưng không nhận bảng điểm thì dùng mail đó gởi về Phòng Đào tạo báo để được cấp bảng điểm.
  4. Nếu đăng nhập được và nhận được bảng điểm nhưng có thắc mắc thì reply (trả lời) thư đó, phản ánh cụ thể cho Phòng Đào tạo, không đến trực tiếp tại Phòng.

Trân trọng.